Vandværket på Madslundevej

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, så vi kan få vedtaget vandværkets nye vedtægter, men pga Corona-virus situationen i Danmark udskyder vi foreløbig datoen på ubestemt tid. Vi vender tilbage med endelig besked om tid og sted.
Stå sammen og hold afstand.