Vandværket på Madslundevej

Vores vand er nu blevet testet for det “nye stof” Chlorothalonil-amidsulfonsyre og vi heldige at målingen ligger under den målbare grænse. Dvs den er også under den tilladte grænse.